Systém právě provádí akci na pozadí, vyčkejte prosím dokud akce neskončí.

Nákupní košík

V košíku není žádné zboží

Nákupní košík / Objednat

 

Laser-Script CERMAN

internetový obchod s reklamními dárky pro Vás a Vaše klienty

Katalog

Nahrávám strom......

xxxxxxxxx


Všeobecné obchodní a dodací podmínky Laser-Script Cerman

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou v souladu s ustanovením obchodního zákoníku a upravují smluvní vztahy mezi prodávajícím  a kupujícím.

1.2 Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a vystavením smlouvy a odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito Podmínkami.

2. Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a služeb, závazně objednaných kupujícím v kupní smlouvě včetně všech jejích příloh.

3. Kupní cena zboží a služeb

3.1 Cena uvedená u každého zboží nezahrnuje 19% DPH. 

4. Dodací lhůta

4.1 Dodací lhůta  pro dodání  zboží prodávajícím je potvrzena písemněi.

5. Dodací podmínky

5.1 Kupující ve smlouvě zřetelně vyznačí některou z těchto variant způsobu dodání zboží:
a) zaslání na fakturu
b) zaslání na dobírku
c) osobní převzetí

6. Platební podmínky

6.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby (včetně balného) jakož i event. přirážek a DPH 19 %.

6.2 Kupující ve smlouvě zřetelně vyznačí některou z variant způsobu úhrady (návaznost na způsob dodání zboží):
a) platba převodem na účet

b) platba hotově při převzetí dobírky
c) platba v hotovosti

6.3 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

7. Smluvní pokuty

7.1 V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. V případech neupravených těmito Podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

8.2 Výrobky dodané prodávajícím jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

8.3 Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště a dalších kontaktních údajů.